Saving Photos to Digital Archives

December 19, 2022  •  Leave a Comment

Ψηφιοποίηση φωτογραφιών και διαφανειών για τη Δασική Υπηρεσία

To αρχειακό φωτογραφικό υλικό προσφέρει τη δυνατότητα αψευδούς τεκμηρίωσης αντικειμένων, καταστάσεων και γεγονότων. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για αντικείμενα όπως η διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος, όπου η εικόνα του σήμερα είναι αποτέλεσμα αργής και συχνά μη ορατής με φυσικά τεκμήρια εξέλιξης.

Ωστόσο η αξιοποίηση του υλικού αυτού περνά μέσα από τη διάσωση του, την οργάνωσή του και την παροχή δυνατοτήτων μελέτης του από κοινό και ειδικούς. Μέχρι σχετικά πρόσφατα η χρήση των τεκμηρίων αυτών περιοριζόταν από την ίδια τη φύση του υλικού. Το φωτογραφικό υλικό είναι ευαίσθητο σε πληθώρα φυσικοχημικών διεργασιών αλλά και σε ακούσιες ή εκούσιες ανθρώπινες επεμβάσεις. Αυτό καθιστούσε τις διαδικασίες αρχειοθέτησης και αναπαραγωγή ιδιαίτερα χρονοβόρες, μεγάλου κόστους και με κάποιο κίνδυνο για την ασφάλεια του υλικού.

Σήμερα η ψηφιακή απεικόνιση επιλύει πολλά από αυτά τα προβλήματα καθώς το πρωτότυπο υλικό δεν χρειάζεται να αναπαράγεται πολλές φορές. Επιπρόσθετα, η αρχειοθέτηση και η καταλογογράφηση διευκολύνονται από τη δυνατότητα πολλαπλών κατατάξεων μιας εικόνας και την δυνατότητα συνοδείας της από τα μεταδεδομένα που διευκολύνουν τη διατήρηση πληθώρας απαραίτητων πληροφοριών, όπως από ποιον έγινε η λήψη, τι απεικονίζει, την ακριβή γεωγραφική της θέση και πολλά άλλα. Προϋπόθεση είναι η προσεκτική ψηφιοποίηση του πρωτότυπου υλικού και η ορθή αρχειοθέτηση του πρωτότυπου και του ψηφιακού τεκμηρίου. 

Έχοντας αυτά υπόψη καθώς και την κατανόηση της υψηλής ιστορικής, επιστημονικής και εκπαιδευτικής αξίας του υλικού που μου ανατέθηκε να ψηφιοποιήσω, ανέλαβα την υλοποίηση του ανωτέρω έργου.

Ψηφιοποίηση

Η ψηφιοποίηση έχει τρία τμήματα, 1) την ψηφιοποίηση, 2) την καταλογογράφηση και 3) την ανάκτηση όλης της πληροφορίας που υπάρχει στο αναλογικό υλικό.

1. Ψηφιοποίηση

Η ψηφιοποίηση έγινε ως εξής:

Διαφάνειες (slides) ασπρόμαυρα 8bit, με ελάχιστη ανάλυση 4000px, φορμά jpeg 2000

Διαφάνειες (slides) έγχρωμα 24bit, με ελάχιστη ανάλυση 4000px, φορμά jpeg 2000

Φωτογραφίες ασπρόμαυρες 8bit, με ελάχιστη ανάλυση 4000px, φορμά jpeg 2000

Φωτογραφίες έγχρωμες 24bit, με ελάχιστη ανάλυση 4000px, φορμά jpeg 2000

2. Καταλογογράφηση

Η πλειονότητα του υλικό που παραδόθηκε ήταν ταξινομημένο σε φακέλους κατά θεματικές ενότητες αλλά υπήρχε και υλικό που δεν είχε ταξινομηθεί θεματικά. Καθώς συνήθως τα ψηφιακά αρχεία αρχειοθετούνται σε ενιαία αποθηκευτικά μέσα, επιλέχτηκε σε κάθε φυσικό τεκμήριο να αναγραφεί με προσοχή για τη ασφάλεια του υλικού ένας μοναδικός κωδικός ο οποίος θα το συνοδεύει και θα αντιστοιχεί το τεκμήριο με τα αντίστοιχα ψηφιακά αρχεία. Για τις διαφάνειες ο κωδικός  ξεκινά με «S» και ακολουθεί πενταψήφιος αριθμός. Αντίστοιχα για τις φωτογραφίες υπάρχει ο κωδικός «F». Άλλοι κωδικοί η σημειώσεις κάθε είδους επί των φυσικών τεκμηρίων διατηρήθηκαν. 

Η ονοματοδοσία των ψηφιακών αρχείων ακολούθησε τον εξής κανόνα: Είδος τεκμηρίου/Αύξων αριθμός τεκμηρίου/Αναγνωριστικό/Πρόσθετη πληροφορία. 

3. Ανάκτηση λοιπής πληροφορίας - μεταδεδομένα

Στο φωτογραφικό υλικό υπήρχαν σε πολλές περιπτώσεις σημειώσεις που αφορούσαν το περιεχόμενο της εικόνας, όπως θέση λήψης, χρονολογία, φωτογράφος, θέμα κλπ. Μέρος αυτής της πληροφορίας καταγράφηκε στο όνομα του αρχείου (βλ. προηγούμενη ενότητα). Ωστόσο, συχνά υπήρχαν πολλά χρήσιμα στοιχεία στην πίσω όψη (β όψη) των φωτογραφιών που κρίθηκε σκόπιμο να συνοδεύσουν την εικόνα ως μια δεύτερη φωτογράφηση με τον ίδιο κωδικό (χωρίς τα πρόσθετα) και το γράμμα «b». Παράδειγμα η F01212_H_Gen. Apopseis_Vlahika Konakia_Evrytania στην πίσω όψη είχε πληροφορίες μάλλον για την θέση λήψης που δεν ήταν δυνατό να αποτυπωθούν στο όνομα του αρχείου.

Θα πρέπει να αναφερθεί ωστόσο ότι ήδη κατά την ψηφιοποίηση έχει γίνει μια αρχική επεξεργασία του συνόλου των εικόνων κυρίως με την αφαίρεση στιγμάτων και διόρθωση προβληματικών περιοχών των φωτογραφιών. Οι βασικές αυτές εργασίες είναι απαραίτητες για την καλύτερη επισκόπηση του υλικού που ψηφιοποιήθηκε.

Μερικό δείγμα της ψηφιοποίησης
Περισσότερες φωτογραφίες, εδώ:

F01213_H_Gen. Apopseis_Voskos_EvrytaniaF01213_H_Gen. Apopseis_Voskos_Evrytania F01226_F_Anadasoseis_Dentrofyteysi_KarditsaF01226_F_Anadasoseis_Dentrofyteysi_Karditsa F01355_G_Dasika Symplegmata_EvrytaniaF01355_G_Dasika Symplegmata_Evrytania F01912_F_Oreina Ydronomika_Paradeisos_Xeimarroi_Nestos_XanthiF01912_F_Oreina Ydronomika_Paradeisos_Xeimarroi_Nestos_Xanthi F02127_H_VELPEX A.E. PyreionF02127_H_VELPEX A.E. Pyreion F01914_F_Oreina Ydronomika_Xeimarroi_Nestos_XanthiF01914_F_Oreina Ydronomika_Xeimarroi_Nestos_Xanthi F02118_W_VELPEX A.E. PyreionF02118_W_VELPEX A.E. Pyreion F02189_H_Viomihania Xylou_AhaiaF02189_H_Viomihania Xylou_Ahaia F02196_H_Ergostasio Karydi_1965_PatraF02196_H_Ergostasio Karydi_1965_Patra F02452_H_Seminario Diaxeirisieis Dason_Kalampaka_1968F02452_H_Seminario Diaxeirisieis Dason_Kalampaka_1968 F02456_H_Ekpaideyseis_Grevena_KalampakaF02456_H_Ekpaideyseis_Grevena_Kalampaka F02515_H_Ekpaideyseis_Synedrio Elati_Chrysovitsi_1965F02515_H_Ekpaideyseis_Synedrio Elati_Chrysovitsi_1965 F02831_F02831_ F02832_F02832_ F02860_F02860_ S00007_WS00007_W S00174_HS00174_H S00306_HS00306_H S00752_F_Kefallonia_AinosS00752_F_Kefallonia_Ainos S00760_F_VaiS00760_F_Vai S00782_F_DadiaS00782_F_Dadia S00775_F_VikosS00775_F_Vikos S00957_H_ZagradeniaS00957_H_Zagradenia S01104_HS01104_H S01142_HS01142_H

Περισσότερες φωτογραφίες, εδώ:

 

 


 

 

 


Comments

No comments posted.
Loading...

Archive
January February (2) March April May June July (1) August September (1) October November December
January February March April May June July August September October November December
January February March April May June July August September (1) October November December (1)
January (1) February March (1) April May June July August September (2) October (1) November (2) December (1)
January February (1) March (1) April May (1) June July August September (3) October (1) November (3) December
January February (4) March April May June July August September (2) October November December
January February March April May June (1) July August September (1) October November December
January February March April May June (1) July (1) August September October (1) November December (4)
January February March April May June July August September October November December