Ασυνέχεια | Discontinuity | Photography Exhibition

March 20, 2017 - Ασυνέχεια | Discontinuity 1η Ατομική Έκθεση Φωτογραφίας του Πάρι Πάριση Το κινούμενο σώμα μέσα στο χώρο αποτυπώνει ο φ...
Read the Full Post »

Archive
January February (2) March April May June July (1) August September (1) October November December
January February March April May June July August September October November December
January February March April May June July August September (1) October November December (1)
January (1) February March (1) April May June July August September (2) October (1) November (2) December (1)
January February (1) March (1) April May (1) June July August September (3) October (1) November (3) December
January February (4) March April May June July August September (2) October November December
January February March April May June (1) July August September (1) October November December
January February March April May June (1) July (1) August (1) September October (1) November December (3)
January February March April May June July August September October November December