Φωτογράφιση για την www.booking.com

September 20, 2016 - H www.booking.com, με επέλεξε να φέρω την δική μου ματιά στα πιο αναγνωρίσιμα σημεία της Θεσσαλονίκης αλλά και να αποκαλ...
Read the Full Post »

Archive
January February (2) March April May June July (1) August September (1) October November December
January February March April May June July August September October November December
January February March April May June July August September (1) October November December (1)
January (1) February March (1) April May June July August September (2) October (1) November (2) December (1)
January February (1) March (1) April May (1) June July August September (3) October (1) November (3) December
January February (4) March April May June July August September (2) October November December
January February March April May June (1) July August September (1) October November December
January February March April May June (1) July (1) August September October (1) November December (4)
January February March April May June July August September October November December