Είναι χαρά μου να φωτογραφίσω
κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας.
Αγαπώ τις ζωντανές και αυθόρμητες λήψεις, που δείχνουν επαγγελματισμό,
στυλ και σεβασμό προς την τέχνη.
Στόχος μου είναι να αποδώσω συναισθήματα και συγκινήσεις, ώστε κάθε φωτογραφία
να ξεχωρίζει σαν μοναδική σας ανάμνηση.
Πάρις Παρίσης

I would love to photograph all the important moments of your lives.
I like vivid and spontaneous pictures that show professionalism, style and respect for the arts.
My aim is to convey to each photograph emotions and feelings so that it would be a unique souvenir.
Paris Parisis